Svoz nebezpečného odpadu

Kontejnery pro svoz nebezpečného odpadu budou přistaveny svozovou firmou FCC v Brandlíně na návsi u prodejny

v sobotu 12.září 2020

od 9:10 do 9:25 hodin

Podrobnosti, úplný harmonogram a informace o svozu nebezpečného odpad na webu OU Volfířov ke stažení jako PDF

E-ON – přerušení dodávky

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie v celé obci Brandlín

dne 16.07.2020 od 07:30 do 11:00

Text celého oznámení viz. OÚ Volfířov

Velkoobjemový kontejner

Velkoobjemové kontejnery pro svoz velkoobjemového směsného odpadu budou v Brandlíně přistaveny

v sobotu 1.srpna 2020

od 8:00 do 17:00 hodin

Podrobnosti, úplný harmonogram a informace o svozu odpadů v roce 2020 na webu OU Volfířov ke stažení jako PDF