Z historie SDH

Sbor dobrovolných hasičů v Brandlíně byl založen v březnu roku 1989.

Během výše uvedených let byla v první řadě postavena hasičská zbrojnice. Na výstavbě se podílela většina členů sboru. Finanční stránku stavby zajistil obecní úřad v čele se starostou p. Kolaříkem. Další větší akcí byla rekonstrukce bývalé školní budovy na kulturní dům, včetně přístavby nového sociálního zařízení. Na práci se kromě jiných občanů podílela opět většina hasičů. V uvedených letech proběhla celá řada hasičských soutěží, kterých se zůčastlnili někteří členové sboru a to s dobrými či horšími výsledky. Proběhly zběrové akce železného šrotu, jejichž finanční výtěžek byl celkově zajímavý. S vyjímkou roku 2002 hasiči organizovali i tradiční posvícenské zábavy.

Více zde: https://hasicibrandlin.webnode.cz/o-nas/