Zasedání Zastupitelstva

Oznámení o zasedání

Zastupitelstva obce V o l f í ř o v

Podle § 93, odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., bylo svoláno 13.zasedání Zastupitelstva obce Vo l f í ř o v na den

29. června 2020 /pondělí/ v 18,00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu veVolfířově.

Návrh programu :

 • 1. Zahájení
 • 2. Přijatá opatření z minulého zasedání zastupitelstva
 • 3. Rozpočtová změna č. 5 a 6
 • 4. Projednání a schválení (neschválení) účetní závěrky ZŠ a MŠ V. Lhota za rok 2019
 • 5. Projednání a schválení (neschválení) účetní závěrky za rok 2019 Obce Volfířov
 • 6. Schválení závěrečného účtu za rok 2019 obce Volfířov
 • 7. Schválení prodeje a nákupu pozemků vk.ú. Brandlín
 • 8. Schválení prodeje a nákupu pozemků vk.ú. Řečice
 • 9. Schválení prodeje a nákupu pozemků vk.ú. Velká Lhota
 • 10. Schválení směny pozemků vk.ú. Velká Lhota
 • 11. Projednání návrhů na doplnění plánu obnovy venkova
 • 12. Různé
 • 13. Závěr

Ing. Ladislav Bartušek, starosta v.r.

Kontakt na našeho zastupitele na stránkách OÚ VolfířovPetr Popelínský