Brandlínská zvonička

Historie zvoniček

Zvoničky vznikaly na našem území již od středověku, většinou v obcích, které neměly kapli ani kostel. Symbolicky tak nahrazovaly kostelní zvony, zvoněním se ohlašovala denní doba, čas k modlitbě, mimořádné události jako svatby, křtiny a pohřby, ale také varování před hrozícím nebezpečím, především před vypuklým požárem či před nájezdem nepřátel.

K velkému rozmachu došlo v 18. století na základě ohňového patentu Marie Terezie, který obsahoval mj. nařízení mít zvonek v každé obci a zvonit, pokud vartýř vidí požár.

Zvoničky mívají velmi variabilní podobu, liší se nejen teritoriálně a dobově, ale také podle majetkových možností vrchnosti.

Nejjednodušším typem bylo zavěšení zvonku do koruny stromu. Tímto stromem bývala zpravidla návesní lípa nebo dub. Slyšitelnost zvonu byla tlumena listím stromu,  proto se začaly zvony zavěšovat na samostatně stojící rozsochatý kůl, případně kůly dva a často bývaly opatřeny stříškou.

Dalším vývojovým krokem bylo obestavění kůlu boudou, která usnadňovala zvoníkovi zvonění za nepříznivého počasí a zároveň zvyšovala stabilitu. V dalším vývoji je znatelná snaha o reprezentativní podobu zvoniček, které se stavěly dřevěné, polozděné i zděné.

V dnešní době dochází k obnově zvoniček původních, ale i výstavbě zvoniček nových v tradiční i moderní podobě.

Brandlínská zvonička

Rovněž v naší obci bývala zvonička, která stála v zatáčce u silnice spojující Velkou Lhotu a Horní Němčice.

Pamětníci uvádějí, že zmizela někdy brzy po 2.světové válce, kdy došlo ke zbourání domu, který stál v tomto místě a rozšíření silnice. Pokud si na starou zvoničku vzpomínáte, a znáte její osud, rádi uvedeme podrobnější informace.

Myšlenka na novou zvoničku v Brandlíně vznikla v říjnu 2019 na pohřbu Zdeňka Pykala. Zdeněk zemřel náhle 2.října 2019 ve věku 56 let a smutek a lítost, že není možné ani slyšet zvon, oznamující světu ztrátu a smrt člověka, byly základem myšlenky zvoničku v Brandlíně vystavět. 

Iniciátorem stavby se stal Sbor dobrovolných hasičů obce Brandlín a osadní výbor Brandlín, kteří se záměrem vystavět zvoničku seznámili spoluobčany a představitele obce Volfířov a vyhlásili finanční sbírku. Zvonička tak bude vystavěna z finančních darů občanů a přátel Brandlína a finančního příspěvku obce Volfířov.

Poprvé by zvon z Brandlínské zvoničky měl zaznít 28.10.2020