Ve výkopu

V sobotu 1.května 2020 proběhly první a jediné výkopové práce, potřebné pro stavbu zvoničky. Za překvapivě hojné účasti obyvatel a přátel Brandlína, za dodržení hygienicko-epidemiologických předpisů, se podařilo vykopat kabelovou trasu pro napájení zvoničky a základovou jámu pro betonáž kotvících patek zvoničky.

Nivelace armatury kotvení
Z betonáže