Veřejné setkání ke zvoničce

Setkání obyvatel a přátel Brandlína k postupu prací

Dne 29. května 2020 proběhla v kulturním sále v bývalé škole prezentace postupu prací na výstavbě zvoničky. Setkání zaháji a všechny přítomné přivítal Tomáš Antoň. Zprávu o postupu prací, financování a dalším harmonogramu přednesl Josef Holub. Z otázek, které v následující diskuzi padly, vybíráme:

… Budou to ručně tesané trámy?

… Kam až bude slyšet zvuk zvonu?

… Kterým směrem se bude kývat zvon?

… Kdo bude mít funci vartýře?

Setkání bylo zakončeno přátelským posezením s diskuzí nad obrazovými návrhy podoby zvoničky.