Večerní posezení 12.6.2020

V pátek 12.6.2020 od 20:00 proběhlo v sálku bývalé školy večerní setkání spoluobčanů a přátel Brandlína s fotografiemi z dávné i blízké minulosti obce.

Dlouho a vášnivě se diskutovalo nad donesenými fotografiemi, mezi nimiž se objevily i dávno zapomenuté momentky a skryté poklady. Naštěstí, díky drobnému občerstvení, nikdo netrpěl hlady ani žízní.

Všichni přítomní se shodli na nápadu takovéto setkání znovu zopakovat na konci prázdnin a tentokrát i s možností archivace či digitalizace donesených fotografií.

Poděkování všem za realizační tým … Tomás Antoň

Veřejné setkání ke zvoničce

Setkání obyvatel a přátel Brandlína k postupu prací

Dne 29. května 2020 proběhla v kulturním sále v bývalé škole prezentace postupu prací na výstavbě zvoničky. Setkání zaháji a všechny přítomné přivítal Tomáš Antoň. Zprávu o postupu prací, financování a dalším harmonogramu přednesl Josef Holub. Z otázek, které v následující diskuzi padly, vybíráme:

… Budou to ručně tesané trámy?

… Kam až bude slyšet zvuk zvonu?

… Kterým směrem se bude kývat zvon?

… Kdo bude mít funci vartýře?

Setkání bylo zakončeno přátelským posezením s diskuzí nad obrazovými návrhy podoby zvoničky.

Ve výkopu

V sobotu 1.května 2020 proběhly první a jediné výkopové práce, potřebné pro stavbu zvoničky. Za překvapivě hojné účasti obyvatel a přátel Brandlína, za dodržení hygienicko-epidemiologických předpisů, se podařilo vykopat kabelovou trasu pro napájení zvoničky a základovou jámu pro betonáž kotvících patek zvoničky.

Nivelace armatury kotvení
Z betonáže