Svoz nebezpečného odpadu

Kontejnery pro svoz nebezpečného odpadu budou přistaveny svozovou firmou FCC v Brandlíně na návsi u prodejny

v sobotu 12.září 2020

od 9:10 do 9:25 hodin

Podrobnosti, úplný harmonogram a informace o svozu nebezpečného odpad na webu OU Volfířov ke stažení jako PDF